JRI-Poland

Jewish Records Indexing - Poland

The searchable database of indices to 19th century Jewish vital records
from current and former territories of Poland.
More thannumber.gif (185 bytes)records from
Polish towns now indexed
and available. More added every month.

Surname List: Wierusz�w

The following is a list of all surnames contained in Jewish civil records of the town of Wierusz�w in the Lodz JRI-Poland/PSA Archives project.


ABBE
ABRAAM
ABRAM
ABRAMOWA
ABRAMOWICZ
ALTMAN
ALTMANOWICZ
ARONOWICZ
BAKALARZ
BANAS
BANASEK
BARAN
BARON
BEJM
BEM
BEREK
BERGMAN
BERKOWICZ
BERMAN
BERNARD
BERNO
BESSER
BEZPROZWANNY
BOLKOWSKA
BOLKOWSKI
BORNSZTAJN
BRAM
BRAUM
BRAUN
BRESLAER
BRESLER
BZAAK
CHASKEL
CHOROWICZ
CHWAT
CYGLER
DAJCZ
DAJTSH
DANIEL
DAWID
DAWIDOWICZ
DIAMENT
DOBRECKA
DOBRECKI
DOMB
DYAMENT
DYKERMAN
DZIALOSZYNSKA
DZIALOSZYNSKI
DZIALOWSKA
DZIALOWSKI
EJZENSZTEJN
ELIASZ
ELIIASZ
ERLICH
EZER
FILIP
FLAJSZER
FLASZ
FOGIEL
FRAJLICH
FRGEL
GALEWSKA
GALEWSKI
GELBARD
GELBART
GELDBARDT
GERSZLIKOWICZ
GITCHAJNER
GLIKMAN
GODEL
GOLDBERG
GOLDMAN
GRA
GRSKA
GRSKI
GOTGEJNER
GOTLIB
GOTLICH
GOTTNER
GRABOWSKA
GRABOWSKI
GRAJMAN
GROSCHEJT
GROSMAN
GRYNBERG
GURA
GURSKA
GURSKI
HABELSKI
HAJMAN
HALBORN
HANANE
HANANIE
HENSZEL
HENTZEL
HERSLIK
HERSZKOWICZ
HERSZLIK
HERSZLIKOWICZ
HILLER
HOROWICZ
ICEK
ICKOWICZ
ICYK
IUDA
IZAAK
IZRAEL
IZRAJEL
JACHIMOWICZ
JAKOB
JAKOBOWICZ
JAKUBOWICZ
JANAS
JOACHIM
JOACHIN
JOCHYM
JOCKOWICZ
JOSKOWICZ
JZEF
JUDA
JUDKA
KACHMAN
KAFYL
KALMAN
KARPIK
KASRYEL
KASTRYEL
KAUFMAN
KEMPINSKA
KEMPINSKI
KEMPINSKI
KEMPINSKI
KEPINSKI
KINAS
KLAJN
KLEJN
KNOP
KNOPF
KOLTON
KOLTONOWSKA
KOLTONOWSKI
KOFMAN
KOHN
KOLTONOWSKA
KOLTONOWSKI
KON
KONIARSKA
KONIARSKI
KONSKI
KOPYDLOWSKA
KOPYDLOWSKI
KOPYDLOWSKA
KOPYDLOWSKI
KORN
KOSMAL
KRZAK
KUTNER
KWIATKOWSKA
LAJCHTER
LAJZEROWICZ
LEJWINGOF
LERMAN
LESMAN
LESZMAN
LEW
LEWEK
LEWENGOF
LEWENTAL
LEWI
LEWINTAL
LEWKOWICZ
LICHTEN
LINDEN
LIPMAN
LIPSZTZ
LIPSZYC
LIRMAN
LITMAN
LUJEL
MAJER
MAJEROWICZ
MANELKA
MANES
MANUS
MAREK
MARKOWICZ
MARKUS
MELIASZ
MENDEL
MICHALOWICZ
MOJZESZ
MOJZESZ
MOKRSKA
MOKRSKI
MONIC
MONTAG
MONTAKOWNA
MOSKOWICZ
MORAWCZYK
MOSZKOWICZ
NAJMAN
NATAN
NEJMAN
NOSEK
OJZER
OLESINSKA
OLESINSKI
OSZER
OSZEROWNA
PALUCH
PANKOWSKA
PANKOWSKI
PANTEL
PANTYL
PARCICKI
PAZENCZEWSKA
PAZENCZEWSKI
PEREC
PINKUS
PIOTRKOWSKA
PIOTRKOWSKI
POLUS
POMERANTZ
PROCEL
PUTER
RAJCHBART
RAPOPORT
RAWSKA
ROGOWSKA
ROGOWSKI
ROGOZINSKA
ROGOZINSKA
ROGOZINSKI
ROZEHBLUM
ROZEN
ROZENBLUM
RUBINOWICZ
RUNG
RUSEK
RYNG
RYSEK
SALOMON
SALOMONCZYK
SALOMONOWICZ
SIERADZKI
SIMSIE
SIMSZE
SOMMER
STENGER
SUMMER
SWERCZ
SWIDERSKI
SWIERCZ
SYLBERBERG
SYMSIE
SYMSZE
SZA
SZAJA
SZAJNIAK
SZARA
SZARY
SZCZEKACZ
SZENK
SZLAMA
SZMUL
SZMULOWICZ
SZNICER
SZPETER
SZPIRO
SZRAJBER
SZTEJNERT
SZTENGER
SZTENGIER
SZWARC
SZWARTZ
SZYMHE
SZYMSIE
TAUBE
TEBEL
TOBIASIEWICZ
TOBIASZ
TOBIASZEWICZ
TOBIASZOWICZ
TRANSLATOR
TRANZLATOR
TRAUB
TUCZMAN
TYCZMAN
UNGER
UNGIER
WAJNGOT
WAJSBLAT
WAJSBLUM
WAKSMAN
WALD
WEJSBLUM
WEKSEL
WEKSLER
WEKSTER
WIDAWSKA
WIDAWSKI
WIGDOR
WILF
WOLEK
WOLF
WROCLAWSKA
WROCLAWSKI
WROCLAWSKI
WRONA
WYGOCKI
ZAJDEMAN
ZAJDEMANWNA
ZAJDMAN
ZALCBERG
ZELCBERG
ZELKOWICZ
ZILBERBERG
ZLTA
ZLTY
ZLOTY
ZULTY

coolarrow.gif (1589 bytes)Return to JRI-Poland web site. Return back to previous page.

Copyright � 2000-2001 by Jewish Records Indexing - Poland, Inc.
JRI-Poland Transliteration Coordinator: Hadassah Lipsius
JRI-Poland WebMaster
Last Updated: March 24, 2001