JRI-Poland

Jewish Records Indexing - Poland

The searchable database of indices to 19th century Jewish vital records
from current and former territories of Poland.
More thannumber.gif (185 bytes)records from
Polish towns now indexed
and available. More added every month.

Surname List: Przyr�w

The following is a list of all surnames contained in Jewish civil records of the town of Przyr�w in the Czestochowa Archives project.

These surnames are listed here in advance of the indices to the records for these towns being added to the JRI-Poland searchable database.

Your support for the data entry work to make these indices available will be appreciated.

ALTMAN
ARONOWICZ
ARTMAN
AST
BAJGELE
BALEK
BARAN
BESSER
BILET
BINDER
BIRBAUM
BLACHARZ
BLEJWAS
BLUMENKRANC
BOCIAN
BORENSZTAJN
BORZYKOWSKI
BRANDYS
BRESL
BRESLAUJER
BRODE
BROKMAN
BRZOSKA
BRZUSKA
BUCHMAN
CHALBERG
CHALBNER
CHALER
CHANDELSMAN
CHANDELSMAN
CHARMAN
CHAUPTMAN
CHELFCHOT
CHELFGOT
CHORON
CHORONEK
CHOROWICZ
CHOTC
CUKERMAN
CYMERMAN
CZAPAK
DANCIGER
DANCYGER
DANOLI
DAWIDOWICZ
DERMAN
DIKERMAN
DLUGONOGA
DOBROCZYNSKA
DRACH
DRESLER
DUKAT
DYKERMAN
DYMAND
EICHLER
EJCHLER
EJZENSZTAJN
EKSZTAJN
ENDLENDER
EPSZTAIN
EPSZTAJN
ERLICH
ERLIK
FAINER
FAJERSZTEJN
FAJGENBLAT
FAJNER
FAKTOR
FEDERMAN
FELDBRYL
FELGELMAN
FERSZTER
FIGLARZ
FINKELSZTAJN
FISZER
FISZMAN
FISZPAN
FISZPEN
FLAMER
FLASZER
FOGELMAN
FORTANSKI
FRYDMAN
FUKS
GAJCHMAN
GALER
GANDWERGER
GELBART
GELBCHAUJER
GELCHAUJER
GELER
GELERET
GERENRAJCH
GITA
GITE
GITER
GITLER
GLIKSMAN
GLIKSZTAIN
GLIKSZTAJN
GLINGER
GODFRYD
GOLDBERG
GOLDFINGER
GOLDSZTEJN
GOLFGOT
GOLFINGER
GONZWA
GONZWA v JAKUBOWICZ
GOT
GOTCHAINER
GRAUMAN
GRONIS
GROSMAN
GRYC
GRYNBERG
GRYNES
GUTERMAN
GUTFRAIND
GUTFRAJD
GUTFRAJND
GUTMAN
JACHIMOWICZ
JAKUBOWICZ
JAKUBOWICZ
JARNE
JEFROIMOWICZ
JEFROJMOWICZ
JEJCHLER
JEJZENBERG
JEKSZTEIN
JELEN
JERLICH
JESIONEK
JOACHIMOWICZ
JOCHIMOWICZ
JOSKOWICZ
JUDKEWICZ
KAC
KACHMAN
KALMA
KAMINSKA
KAMINSKI
KANAREK
KANTOR
KANTOROWICZ
KASTERSZTAJN
KASZTERSZTAJN
KATC
KAUFMAN
KERKOWSKA
KERKOWSKI
KIFER
KLAJMAN
KLAJNERMAN
KLINGER
KOCHMAN
KOFEL
KOFMAN
KOLIN
KOPEL
KORZUCH
KRAKOWSKA
KRAKOWSKI
KRAUZ
KRAUZE
KROMOLOWSKA
KRYSA
KRZEPNICKI
KUTNER
LANCMAN
LANDAU
LENCZNER
LENGER
LEWENGOF
LEWENSZTAJN
LEWI
LIBERMAN
LICHTER
LIWTMAN
LUSTYGMAN
MAGULES
MAKOWSKA
MAKOWSKI
MARGULIS
MARKOWICZ
MEJTEL
MESSER
MINC
MINDYCZ
MISZLER
MITLER
MROWKA
MYDLARZ
NACHTYGER
NAJFELD
NAJMAN
NATANEWICZ
NEIMAN
NEJMAN
NIDZINSKI
NOWAK
NOWOTNY
NUDELTAN
OPATOWSKA
ORENBUCH
PACANOWSKI
PACANOWSKI
PANSKA
PANSKI
PELMAN
PFEFER
PINKUS
POMERANC
PRASZKER
PRZYROWEC
PRZYSUCHA
RADOMSKI v PACANOWSKI
RAJCHERC
RAJCHMAN
RAJNCHERC
RAJNGERC
RAJTBERG
RAJZMAN
RAPOPORT
RAZMARYN
RICHTER
RIPSZTAJN
ROZENBAUM
ROZENBERG
ROZENBLUM
ROZENBOM
ROZENCWAIG
ROZENCWAJG
ROZMARYN
RUBIN
RYCHTER
SAKS
SALAMONOWICZ
SANDOMIRSKA
SANDOMIRSKI
SANOMIRSKI
STOBNICER
STRAUZMAN
STROZMAN
STRUDNIBERG
STUDNEBERG
STUDNIBERG
SZAJN
SZERMAN
SZLACHTERMAN
SZLAMKA/CHANDELSMAN
SZOLOWICZ
SZPORN
SZTERN
SZULDYNGER
SZWARC
SZYLTCHAUJER
TENENBAUM
TRZESNEWSKA
TRZESNEWSKI
TURNER
UNGERGON
WAJCMAN
WAJGARSZEN
WAJGARTEN
WAJNBLUM
WAJNGARTEN
WAJNGARTYN
WAJNRYB
WAJSMAN
WAJTROB
WAKSZTAJN
WARGON
WEKSLER
WELDFRAID
WELDFRAJND
WERDYGER
WICHTER
WIDMAN
WIGDOR
WILCHEM
WILGELM
WINDMAN
WINTER
WOJTAWSKA
WOLBROM
WOLKOWICZ
WROCLAWSKA
WROCLAWSKI
WRONOWICZ
ZACHARYIASZ
ZAIONCZKOWSKA
ZAIONCZKOWSKI
ZAIPER
ZAJDMAN
ZAKS
ZALCER
ZARSKA
ZARSKI
ZELENKA
ZELIGMAN
ZELIKMAN
ZELINSKA
ZELINSKI
ZELIONKA
ZILBERBERG
ZILBERSZAC
ZILINSKI
ZLOTNIK
ZLOTNIKOW
ZOMPER
ZUPNER
ZYNUS
ZYSMAN

coolarrow.gif (1589 bytes)Return to JRI-Poland web site. Return back to previous page.

Copyright � 2001 by Jewish Records Indexing - Poland, Inc.
JRI-Poland WebMaster
Last Updated: September 22, 2001